Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Medische hulp en advies

De missie van netwerkpraktijk Huisartsen Hingene is om onze patiënten te begeleiden.
Met een vaste vertrouwenspersoon gedurende uw hele levensloop.
Marijke, onze verpleegkundige, staat ons hier ook extra in bij. Zij zal ervoor zorgen dat onze kwaliteit van zorgen wordt ondersteunt. Je kan bij haar terecht voor vaccinaties, inspuitingen, bloedafnames, preventief consult en leefstijl advies (advies rond gezonde voeding-rookstop-slapen-beweging).

Welke geneeskunde?

Geneeskunde en begeleiding bij Huisartsen Hingene, de nieuwe netwerkpraktijk van huisdokters Erik Secuianu en Sarah Wouters.

PREVENTIE

 • Algemene preventie en kankerpreventie (borst, baarmoederhals, prostaat, darm…)
 • Bloedafnames
 • Gezondheidsvoorlichting en advies bij reizen
 • Vaccinaties van kinderen en volwassenen
 • Electrocardiogram (ECG)
Algemene geneeskunde bij Huisartsen Hingene, de nieuwe netwerkpraktijk van huisdokters Erik Secuianu en Sarah Wouters.

ALGEMENE GENEESKUNDE

 • Bevragen, onderzoeken en behandelen van acute ziekten
 • Begeleiding van chronische aandoeningen (bloeddruk, suikerziekte, allergie, longziekten…)
 • Gynaecologie, pilcontrole, uitstrijkjes en zwangerschapsbegeleiding
 • Behandeling van wratten en huidletsels
 • Snijwonden en kleine ongevallen
 • Arbeidsongevallen
 • Platelet rich plasma (PRP) behandeling (dr. Sarah Wouters)
Geneeskunde en preventie bij Huisartsen Hingene, de nieuwe netwerkpraktijk van huisdokters Erik Secuianu en Sarah Wouters.

BEGELEIDING

 • Gezins- en levensvragen & begeleiding
 • Palliatieve thuiszorg en stervensbegeleiding
 • Thuiszorg en inrichten van thuisbegeleiding

Belangrijk: het is ons door het RIZIV verboden om eender welk voorschrift af te leveren buiten de
context van een consultatie en attesten af te leveren die niet stroken met de waarheid.
Alle medicatievoorwaarden en voorschriften worden meegegeven tijdens de consultatie. Nadien zijn
ook regelmatige controles belangrijk voor een goed verloop van uw behandeling. Ook hiervoor kunt
u uiteraard steeds terecht in onze netwerkpraktijk.